Härdalsyran 2013

Härmed kallas ni till årsstämma för Härdalsveckan ekonomisk förenings

Plats : Furulunds-skolan Lillhärdal torsdag den 28 nov kl 19,00

Sedvanliga stämmohandlingar

Upplysningar G Hedin tel 070-206 19 36