Kulturreservatet lillhärjåbygget

 

Kulturreservatet Lillhärjåbygget

 

lillhärjåbygget

lillhärjåbygget

Lillhärjåbygget förvaltas av Länsstyrelsen men ägs av de boende på gården. Länsstyrelsen avsätter medel för skötseln av reservatet som är driften av jordbruket, underhåll av byggnader, hägnader, leder och stigar med mera. Finansieringen sker i huvudsak av Riksantikvarieämbetet.

Lillhärjåbygget anlades som ett nybygge i början av 1800-talet, men det var först i samband med avvittringen 1842 som gården blev en officiell bosättning. Fäboden Hackåsvallen anlades på 1880-talet. Vid gård och fäbod går djur på fritt skogsbete, korna handmjölkas och man förädlar mjölken till mejeriprodukter. Djurhållningen består av fjällnära kor, h??star, får och höns. Fram till och med 1962 pågick en omfattande slåtter på utmarken, men idag slås gårdens gräsmarker med lie och slåtterbalk och höet hässjas.

 

Systrarna Eva och Ann Eriksson övertog gården 2007 efter mor Karin, och det är femte generationen som driver jordbruket. På fastigheten som är 2 698 hektar finns ett 40-tal byggnader. Lillh??rjåbygget saknar el, men har dieselelverk som kompletterats med en solcellanläggning. Tunga transporter sker främst vintertid med skoter.

skoter

skoter i vinterlansdskap

 

Till Lillhärjåbygget vandrar man på stig från Storhärjåvallen eller Bränden. Stigen från Storhärjåvallen är 6,7 kilometer och den från Bränden 8 kilometer. Till Storhärjåvallen, som ligger söder om Lillhärjåbygget, k??r man bil på en dålig grusväg som börjar i Lövnäsvallen, en sträcka på 1,5 mil. Det tar nästan en timme att köra vägen. Om det regnat mycket kan vägen vara i mycket dåligt skick. Bilen parkeras där stigen startar. Följ stig och hänvisningar till gården. Till Bränden, som ligger norr om gården, kommer du via Djursvallen och Gl??te.
Mer information finns på Turistbyrån i Lillhärdal
Gården erbjuder ett besök i en unik natur och kulturmiljö utan motstycke någonstans i Sverige. Med fäboddrift i väglöst land. Besökarna erbjuds guidning utav Eva eller Ann och det går att övernatta i en gäststuga på gården. G??rdens produkter är unika och det guldgula sommarsmöret smakar myr och fjäll. På gården kan man köpa smör, ost eller mandelpotatis.

Broschyren ”Lillhärjåbygget – Fjälljordbruk i väglöst land” finns att beställa genom Länsstyrelsen, eller kan laddas ned som pdf. Boken ”Gården på fjället” finns att köpa i bokhandeln eller genom fotograf Lars-Olof Hallberg. Hallberg.