Välbesökt julmarknadspremiär i Lillhärdal

http://www.sveg.se/v%C3%A4lbes%C3%B6kt-julmarknadspremi%C3%A4r-i-lillh%C3%A4rdal